Våtromskurs for Fagarbeider

Kurset for fagarbeidere tar blant annet for seg temaene: våtromsskader og fuktproblematikk, myndighetskrav/forskrifter, fuktmekanikk, materialers egenskaper, toleranser, oppbygging av nye våtrom, rehabilitering m.m. Kurset er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeider i våtrommet, samtidig som det legges vekt på grensesnitt til andre fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng. 

Det utstedes digitalt kursbevis og sertifikat etter avlagt og bestått eksamen.
Alle deltakere får ett års abonnement på den digitale våtromsveilederen. 

Klistremerke for bil med HVV-logo kan bestilles på kontaktsiden.

Se Byggmesterforbundets kursplan for påmelding til kurs.