Våtromskurs for Fagarbeider

Kurset for fagarbeidere går over 2 dager og tar blant annet for seg temaene: våtromsskader og fuktproblematikk, myndighetskrav/forskrifter, fuktmekanikk, materialers egenskaper, toleranser, oppbygging av nye våtrom, rehabilitering m.m. Kurset er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeider i våtrommet, samtidig som det legges vekt på grensesnitt til andre fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng. Kurset tilbyr også som digitalt kurs på TEAMS, da over 4 dager med 3 timers undervisning per dag. 

Det utstedes kursbevis og sertifikat i kortformat etter avlagt og bestått eksamen.
Alle deltakere får utdelt HVV-boken i trykket versjon, samt ett års abonnement på nettversjon. 
Med boken følger også en minnepinne med et mindre KS system som tar for seg: tilstandsanalyse, rutine for prosjektering, rutine og sjekkliste for rehabilitering og utførelse, avvikssystem og overlevering. 
Deltakere får utdelt klistremerke for bil, med HVV-logo. Flere klistremerker kan bestilles på kontaktsiden.

Se hele kursbeskrivelsen for HVV Fagarbeider

PÅMELDING TIL KURS

Våtromskurs for prosjektleder

For prosjektleder tilbys et dagskurs i ledelse av våtromsarbeider. Kurset tar blant annet for seg: kontrakter, byggesaksregler, veiledning og frarådningsplikt, kundebehandling, prosjektledelse med gjennomføringsplan, sluttkontroll, overlevering, FDV-dokumentasjon m.m.

Se hele kursbeskrivelsen for HVVprosjektleder

PÅMELDING TIL KURS