HVV-boken

Som en del av kurspakken er det utarbeidet en praktisk håndbok som inneholder råd og veiledning kombinert med gode illustrasjoner og henvisninger til gjeldende teknisk forskrift (TEK10). Boken er i A5-størrelse og med en papirkvalitet som gjør den vel egnet for å følge håndverkeren med ut på oppdragene.

Med boken følger også en minnepinne med et mindre KS system som tar for seg:

  • Tilstandsanalyse
  • Rutine for prosjektering, rehabilitering og utførelse
  • Sjekkliste for rehabilitering og utførelse
  • Avvikssystem
  • Overlevering

NB! Håndboken er kun tilgjengelig for kursdeltakere, og deles ut på kursene.