Kontakt

Spørsmål om Håndverkerens Våtroms Veileder:

Nils Jørgen Brodin
Fagsjef Bygningsfysikk, Byggmesterforbundet
njb@byggmesterforbundet.no

RIKTIGE BAD

Vi har gjennomført kurset for HVV Fagarbeider og ønsker tilsendt klistremerker for bil.