Kontakt

Spørsmål om Håndverkerens Våtroms Veileder:

Tor Ole Larsen,
Fagkonsulent Byggmesterforbundet

Tlf. 99 25 30 54
tol@byggmesterforbundet.no

RIKTIGE BAD

Vi har gjennomført kurset for HVV Fagarbeider og ønsker tilsendt klistremerker for bil.