Håndverkerens Våtromsveileder sikrer kvalitet, mener Åsmund Østvold i Beto-Bygg AS.

Håndverkerens Våtromsveileder sikrer kvalitet

– Vi har brukt kurset både for prosjektledere og for våre fagarbeidere, og jeg kan anbefale dette på det varmeste. Kurset følger krav til tekniske forskrifter og gir praktiske råd, som alle vil ha nytte av i sitt kvalitetssikringsarbeide, sier byggmester Åsmund Østvold.

 

– Vi er en håndverksbedrift som har stort fokus på kvalitet i alle ledd, og følger selvfølgelig kravene i gjeldende tekniske forskrifter. Fordi vi ofte påtar oss hovedentrepriser, er vi avhengig av et godt samarbeid med våre underleverandører, og vi må sørge for at disse fullt ut er kjent med våre kvalitetskrav. Det er en av grunnene til at jeg selv har gjennomgått prosjektlederkurset Håndverkerens Våtromsveileder, og at våre lærlinger gjennomgår kurset beregnet på fagarbeidere, når de får svennebrevet.

Vi må ta ansvar for å samarbeide med folk fra flere fagområder, da må våre 15 medarbeidere, som alle er tømrere, ha kompetanse og en forståelse for hva som kreves for å gjennomføre en feilfri totalleveranse, sier Åsmund Østvold.

 

Praktisk rettet

Beto-Bygg ble etablert i 1990 og er en velrennomert bedrift, som følger byggeforskriften. Selv om bedriftens ansatte har lang erfaring med våtromsarbeider, mener Åsmund Østvold at kurset Håndverkerens Våtromsveileder dekker viktige temaer innenfor kravene til bad og andre våtrom.

– Det er viktig at vi er bevisst på at vi tar ledelsen og sørger for et godt sluttresultat. Det er verdifullt å lære litt om andre fagområder som er involvert i baderom så vi kan lage et sammensveiset team.

Kurset gir også praktiske råd og veiledning om ulike temaer, som kontrakter og endringer, veiledning og frarådningsplikt, avtalt kvalitetsnivå, rutiner og sjekklister for fag og entreprenører, FDV dokumentasjon, sluttkontroll og overlevering. Så alle som jobber med våtrom vil ha nytte av dette.

– Men det er viktig å understreke at praktisk fagkunnskap må ligge i bunn, legger han til.

 

Feilfri leveranse

En stor del av Beto-Bygg AS’ virksomhet er rehabiliteringsmarkedet. Det er krevende å påta seg hovedentrepriser, men Åsmund poengterer at selskapet har opparbeidet seg god ekspertise i dette markedet.

– Vi har gjennomsnittlig rundt 10 baderomsprosjekter i året, og vi har ikke hatt noen lekkasjer på bad noensinne. Det viser at fokuset på kvalitet og kompetansebygging lønner seg. Vår erfaring er at kurset Håndverkerens Våtromsveileder gir nyttige inputs for en problemfri gjennomføring av våtromsprosjekter, og jeg vil anbefale alle å gjennomgå et slikt kurs.

 

Finn våtromsbedrift

Se kurskalender

 

0