Våtromskompetanse for den profesjonelle håndverkeren!

HÅNDVERKERENS VÅTROMSVEILEDER
Byggmesterforbundet har utviklet et praktisk kurs og oppslagsverk i utførelse av våtromsarbeider - Håndverkerenes Våtromsveileder (HVV). Kurset og veilederen er basert på kravene i TEK, med temaer som fuktmekanikk, konstruksjoner i mur og tre, membraner og gjennomføringer. 

Den digitale veilederen, HVV-boken kan bestilles også om man ikke har gått kurs. Bestill veilederen her, i norsk eller engelsk versjon.

Basert på veilederen tilbys et dagskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren som utfører de bygningsmessige arbeidene i forbindelse med bygging eller ombygging av våtrom.

REGISTER OVER BEDRIFTER MED VÅTROMSKOMPETANSE
Bedrifter med ansatte fagarbeidere som har gjennomført HVV-kurset har mulighet til å registerere seg i et register for å synliggjøre bedriftens våtromskompetanse, og være tilgjengelig for å motta henvendelser fra forbrukere som skal ha utført våtromsarbeider.