Våtromskurs for Fagarbeider

Kurset for fagarbeidere går over 2 dager og tar blant annet for seg temaene: våtromsskader og fuktproblematikk, myndighetskrav/forskrifter, fuktmekanikk, materialers egenskaper, toleranser, oppbygging av nye våtrom, rehabilitering m.m. Kurset er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeider i våtrommet, samtidig som det legges vekt på grensesnitt til andre fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng.

Det utstedes kursbevis og sertifikat i kortformat etter avlagt og bestått eksamen.
Deltakere får også utdelt klistremerke for bil, med HVV-logo. Flere klistremerker kan bestilles på kontaktsiden.

Se hele kursbeskrivelsen for HVV Fagarbeider

PÅMELDING til kurs!