Etter at det kom krav om at alle søknadspliktige våtrom skal ha uavhengig kontroll, vil det bli etterspurt dokumentert samsvar mellom de forskjellige produktene som blir brukt i våtrommet. Byggmesterforbundet ser at det er behov for et register som inneholder samsvarsdokumentasjon for de ulike produktene. Vi har derfor utarbeidet en oversikt hvor leverandørene kan legge ut informasjon om sine produkter, med tilhørende produkter som det er dokumentert samsvar med. Alt innhold er den enkelte leverandør sitt ansvar å vedlikeholde. Leverandørenes samsvarserklæringer finner du her (eller klikk på fanen over - Samsvarserklæringer).